Re: Re: Your application

From: <nobody(at)NL.UU.NET>
Date: Tue, 19 Aug 2003 16:15:39 +0200 (MET DST)

English text below.

****************************************************************************
This is an automated reply.
Please do not respond to this message!
****************************************************************************

Uw mail is ontvangen in de "support" mailbox. De mail zal zo spoedig
mogelijk worden behandeld. Hoewel we ons uiterste best doen om uw mail
dezelfde dag nog te behandelen kan het voorkomen dat de afhandeling van uw
mail een paar dagen duurt.

*********************************************************************
U kunt nu gebruikmaken van de mogelijkheid om 24 uur per dag 365 dagen per
jaar bij ons automatisch een ticket te loggen. Dit doet u door een
emailtje te zenden naar een van de volgende adressen:

dns-nl(at)nl.uu.net : voor alle vragen en wijzigingen over DNS
hosting-nl(at)nl.uu.net: voor al uw vragen over uw website
llproblem(at)nl.uu.net: voor al uw vragen over Leased Line producten
dialproblem(at)nl.uu.net: voor al uw vragen over Dial producten

U krijgt automatisch een emailtje terug van ons met het ticketnummer.
Let wel: wij kunnen alleen aan uw ticket werken tijdens kantooruren!

Indien u al naar deze mailbox een mailtje heeft gestuurd zullen wij uw
mailtje doorzetten naar ons ticketsysteem en is het niet nodig nogmaals
een mailtje te verzenden.

*********************************************************************

Your mail has been received in the "support" mailbox. It will be processed
as soon as possible. Although we try to answer all mails within a day it
can take a couple of days for your mail to be answered.

*********************************************************************

U now have the possibility to automatically log a ticket in our system 24
hours a day 365 days a year. For this you can send an email to one of the
following addresses:
dns-nl(at)nl.uu.net : for al your questions regarding DNS
hosting-nl(at)nl.uu.net: for al your questions regarding your website
llproblem(at)nl.uu.net: for al your questions regarding Leased Line products
dialproblem(at)nl.uu.net: for al your questions regarding Dial products

U will automatically receive an email with your ticket number.
Please be aware that we can only work your ticket during office hours!

If you have already send an email to this address it is not necessary to
send an email to one of the new addresses. We will put your email in to
our tickettingsystem.
 
MCI IP Support Team

To Unsubscribe: send mail to majordomo.FreeBSD.org
with "unsubscribe de-bsd-questions" in the body of the message
Received on Tue 19 Aug 2003 - 16:16:16 CEST

search this site